KUIDAS KÄIB NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2023 HÄÄLETAMINE

Selle aasta Nickelodeon Kids' Choice Awards (ehk "KCA") annab võimu teile, vaatajatele, et valida enamike auhindade võitjad. Nickelodeon ja Nickelodeon International vastutavad KCA korraldamise ja kõige sellega seonduvaga, kaasa arvatud nominentide valimise, hääletuse haldamise ja auhindade esitamise eest.

1. Hääletusperiood:
Kõikide kategooriate hääletusperiood algab 30. jaanuaril 2023 ja lõppeb 4. märtsil 2023.

2. Hääletusviisid:
Hääli võetakse vastu järgnevatel viisidel: 1. Veebileht: Allpool 3. jaotises kirjeldatud kõikidele põhikategooriatele Nick International KCA veebilehe http://kca.nickelodeon.tv kaudu (üks hääl külastuse kohta);

3. Hääletamise kategooriad:
Nickelodeon ja Nickelodeon International jätab endale õiguse muuta või lisada hääletusse lisakategooriaid, millest teavitatakse teid hilisemal kuupäeval. Kategooriate võitjad kuulutatakse välja KCA ajal, 4. märtsil 2023.

Läbi Veebilehe ja Nick Play rakenduse tehtud hääletustel on maksimaalne hääletamise piir 100 häält päevas, mis on tehtud ühelt seadmelt. Liigseid hääli ei võeta vastu ja neid ei arvestata. Igasuguse automaatse hääletusseadme kasutamine on keelatud, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tarkvara, robootiline, programm, skript, makro või muu automaatne hääletusviis. Nickelodeon International jätab endale õiguse diskvalifitseerida iga hääl, mida kahtlustatakse või peetakse: (a) tarkvarapõhise, robootilise, programmeeritud, skripti, makrot või teise automaatse hääletusviisi kasutamises; (b) hääletusprotsessi rikkumises; (c) Hääletusreeglite rikkumises; või (d) ebasportlikult või takistaval viisil käitumises või sooviga tüüdata, kuritarvitada, ähvardada või ahistada teist inimest.

Hääletusperioodi jooksul, iga rahvusvahelise kategooria nominentidele antud hääl arvutatakse Nickelodeon Internationali poolt ja tema kategoorias enim hääli saanud nominent, mille määrab Nickelodeon International, kuulutatakse selle sama kategooria võitjaks. Hääletusperioodi jooksul, iga põhikategooria nominentidele antud häälte arv edastatakse Nickelodeonile töötlemiseks. Kui hääletusprotsessi on mingil põhjusel segatud, seda on mingil viisil rikutud või muul põhjusel, mida Nickelodeon International peab põhjendatult vajalikuks, siis Nickelodeon International jätab endale õiguse valida võitja oma äranägemise järgi ja ta võib võtta arvesse nominendile antud hääli hääletusprotsessi segamise või tühistamise ajani.

Hääletusprotsessis osalemisel nõustute nende "KUIDAS KÄIB NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2023 HÄÄLETAMINE" reeglitega. Reeglite mitte järgimine võib põhjustada hääletaja diskvalifitseerimise Nickelodeon Internationali äranägemisel. Nickelodeon International jätab endale õiguse muuta neid "KUIDAS KÄIB NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2023 HÄÄLETAMINE" reegleid igal ajal oma äranägemise järgi.

Kõik KUIDAS KÄIB NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2023 HÄÄLETAMINE tõlgendused Nickelodeon International reeglitest ja otsustest, mis on seotud selle hääletusprotsessiga, on lõplikud.